Welk inkomen is er voor mensen met beperking?

Salaris en toeslagen

Als mensen met een beperking een baan hebben krijgen ze salaris. Dat salaris is meestal niet zo hoog. Bij een laag salaris is er recht op toeslag van de regering voor huur of hoge ziektekosten.

Mensen met een beperking moeten zelf meebetalen voor begeleiding of hun zorg. Dat gaat dan van hun salaris af. Als ze extra salaris krijgen zijn ze dat vaak meteen kwijt omdat ze dan meer moeten betalen voor zorg of meer huur.

Soms zijn mensen met een Wajong uitkering bang om een betaalde baan te nemen. Ze zijn bang dat ze na een paar jaar hun recht op Wajong-uitkering kwijtraken. Wat moeten ze dan als ze ontslag krijgen?

Wajong uitkering

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak geen werk. Ze krijgen dan een uitkering. Die uitkering heet meestal Wajong-uitkering. In Nederland zijn bijna 140 duizend mensen met een Wajong-uitkering. Dat is een minimale uitkering, net zo veel of weinig als de bijstand.

Soms hebben mensen een beetje salaris omdat ze gedeeltelijk werken. Dan krijgen ze er een beetje uitkering bij. Of het nu uitkering is of salaris of van allebei wat, ze hebben toeslagen nodig om de huur te betalen of de zorgkosten. Als ze meer verdienen, gaat dat van de toeslagen af.

Als mensen met een beperking in een instelling wonen, krijgen ze geen uitkering maar alleen zakgeld. Dat zakgeld is niet voor luxe dingen; ook de bus of het wassen van hun kleren moeten ze ervan betalen.

Altijd arm

Bijna alle mensen met een verstandelijke beperking blijven arm. Ze hebben een uitkering en die is altijd laag. Als ze betaald werk hebben, houden ze niks extra’s over want dan worden de toeslagen lager. Het is moeilijk zelfstandig te wonen als je arm bent. Vaak moet familie blijven helpen om rond te komen.

Regering en bedrijven kunnen helpen

Het is niet eerlijk als je arm blijft als je werk hebt. Het zou goed zijn als mensen met een Wajong-uitkering echt iets mogen overhouden als ze zelf geld verdienen. Mensen met een beperking die werk vinden, moeten zorgen dat ze in ieder geval alle onkosten vergoed krijgen. Bedrijven kunnen mensen met een beperking helpen door daar goed op te letten.

Het zou beter zijn als mensen met een Wajong uitkering

  • geld overhouden als ze werk vinden,
  • als hun onkosten makkelijk worden vergoed en
  • als ze altijd na ontslag weer hun Wajong-uitkering krijgen.
naar boven