Over deze site

Deze brochure is een makkelijk leesbare versie van het rapport Toegang tot onderwijs en arbeid voor mensen met een verstandelijke beperking. Het oorspronkelijke rapport is deel van een serie onderzoeken in elf Europese landen en onderdeel van het EU monitoring and advocacy program 2007 van het Open Society Institute, Mental Health Initiative. Het Open Society Institute is gevestigd in Boedapest, Hongarije.

Deze makkelijk leesbare versie kwam tot stand in opdracht van Open Society Institute met medewerking van de voormalige Federatie van Ouderverenigingen, de Landelijke Federatie Belangenbehartiging LFB en rapporteur, Jacqueline Schoonheim, J.D. LL.M, verbonden aan de Universiteit Maastricht. Speciale dank is er voor de meelezers: Janneke Smit, Michiel Zeeuw, De Veen, Jan Martens en Chris Bergmans. Dank aan de geportretteerden, Studio Lonne Wennekendonk en Pameijer, Rotterdam.

Tekst en productie:

Josť Smits. Centrum voor Faciliterende Communicatie.
Jcsmits@dds.nl

Realisatie website en vormgeving brohure:

D.Hunneman,
Sitestorm

naar boven