Welke ondersteuning is er op school?

Samen leren

Iedereen kan leren. Ook kinderen met een ernstige beperking kunnen leren. Nederland heeft een verdrag getekend waarin staat dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk naar een gewone school gaan.

Het rapport zegt dat heel weinig kinderen met een verstandelijke beperking naar een gewone school gaan: 900 in Nederland. De meeste kinderen met beperking, 16.000, gaan naar aparte speciale scholen.

Rugzakje

De Nederlandse wet zegt dat ouders van kinderen met een beperking mogen kiezen voor een gewone school. Als ze daarvoor kiezen is er extra geld voor de gewone school. Dat extra geld noemen ze het rugzakje. Een gewone school wil ook weten hoe ze les moeten geven aan een kind met beperking. Dan is er behalve geld ook extra hulp nodig. Ouders moeten die hulp vragen. Dat is ingewikkeld. Voor zulke hulp zijn wachtlijsten. Dan duurt het te lang voor er extra hulp komt.

Speciale scholen

Een leerkracht bespreekt met een leerling een werkstuk

Leerkrachten weten niet altijd hoe ze les moeten geven aan kinderen met een verstandelijke beperking. Of ze denken dat speciale scholen beter zijn. Scholen sturen die leerlingen dan naar een aparte speciale school.

De overheid geeft het meeste geld aan aparte speciale scholen. Op speciale scholen wordt niet altijd gekeken of de kinderen genoeg leren. Bijna niemand haalt daar een diploma, soms wel een certificaat. In beroepsopleidingen zijn scholen beter gewend hoe ze les moeten geven aan leerlingen met een lichte beperking.

Nooit naar school

Het gebeurt dat scholen en ouders niet weten hoe ze problemen op moeten lossen. Dan krijgen leerlingen geen les en zitten ze thuis. Er zijn in Nederland kinderen die nooit naar school gaan, ook niet naar een speciale school. Dat gebeurt veel met kinderen met autisme en kinderen met een ernstige verstandelijke beperking. Die kinderen zijn de hele dag thuis of gaan naar een opvangcentrum. De regering zegt dat dat moet veranderen, maar dat gebeurt bijna niet.

Geld van de Europese Unie

Er is extra geld van de Europese Unie om jongeren te helpen bij het zoeken van werk na hun schooltijd. Dit geld wordt bijna niet gebruikt voor leerlingen met een beperking. Scholen willen dat wel, maar dan moet de Nederlandse regering meebetalen. Dat gebeurt haast niet. Er is geen plan voor. Waarom gaan scholen niet samen met de regering een plan maken?

naar boven